Person / Aktør:
Ordfører Marianne Borgen
Ordfører Marianne Borgen
Parti: SV

Innlegg:
Valgstyret, som jeg leder, godkjente Valgprotokollen fra Oslo torsdag. 381 247 godkjente stemmesedler ble levert i Oslo. 61,7 pst av stemmene ble avgitt som forhåndsstemmer, det er vesentlig høyere enn for fire år siden. Dessverre gikk valgdeltakelsen noe ned, og er på 78.47 pst. Tusen takk til alle som deltok i demokratiet og brukte sin stemmerett, slik at vi fikk det valgresultatet vi nå har fått. 🌷🌷

Postet:
2021-09-17 12:32:41

Delt innhold:
www.oslo.kommune.no