Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
I dag er det FNs internasjonale dag for demokrati. Da er det også verdt å dvele ved at det nyvalgte Stortinget kommer til å ha en rekordhøy andel kvinner og en rekordhøy andel representanter med innvandringsbakgrunn. Jeg mener dette er en styrke for det representative demokratiet. Mangfold er en ressurs. Størst mulig bredde av meninger og bakgrunner som kan møtes i debatt og i arbeidet med beslutninger og vedtak, det er en sentral drivkraft i demokratiet. Et demokratisk system er ikke alltid det mest effektive, men det er det beste vernet vi har for et stabilt samfunn, for vern om enkeltmenneskets rettigheter og for å ha en felles ramme rundt det å finne løsninger for fellesskapet. Frie valg og fredelige maktskifter er selve kjernen i demokratiet. Det kan aldri tas som en selvfølge. Rettsstatsprinsippene, ytringsfriheten, universell stemmerett – og retten til å bli representert i folkevalgte organer – er rettigheter som mange har kjempet modige kamper for å oppnå. I store deler av verden pågår disse kampene fortsatt.

Postet:
2021-09-15 21:38:07

Delt innhold:
I dag er det FNs internasjonale dag for demokrati. Da er det også verdt å dvele ved at det nyvalgte Stortinget kommer til å ha en rekordhøy andel kvinner og en rekordhøy andel representanter med innvandringsbakgrunn. Jeg mener dette er en styrke for det representative demokratiet. Mangfold er en ressurs. Størst mulig bredde av meninger og bakgrunner som kan møtes i debatt og i arbeidet med beslutninger og vedtak, det er en sentral drivkraft i demokratiet. Et demokratisk system er ikke alltid det mest effektive, men det er det beste vernet vi har for et stabilt samfunn, for vern om enkeltmenneskets rettigheter og for å ha en felles ramme rundt det å finne løsninger for fellesskapet. Frie valg og fredelige maktskifter er selve kjernen i demokratiet. Det kan aldri tas som en selvfølge. Rettsstatsprinsippene, ytringsfriheten, universell stemmerett – og retten til å bli representert i folkevalgte organer – er rettigheter som mange har kjempet modige kamper for å oppnå. I store deler av verden pågår disse kampene fortsatt.