Person / Aktør:
Kari Elisabeth Kaski
Kari Elisabeth Kaski
Parti: SV

Innlegg:
Tusen tusen takk, kjære Oslo! Vi har fått et rødgrønt flertall, SV har gjort et fantastisk godt valg i Oslo på 13,3 prosent (og fram 4 prosent!), og jeg får med meg Marian Hussein og Andreas Unneland på Tinget inn på Stortinget. I dag er jeg stolt, rørt og sliten. Stolt over den vanvittige innsatsen som alle SV-aktivistene i hele byen har lagt ned de siste 6 ukene. Dette valget har SV vunnet på bakken, gjennom dørbank, ringing, stands og postkasser. Så er jeg rørt over tilliten befolkninga i Oslo har gitt oss. Jeg vet at mange nå har store forventninger til SV og hva vi skal få til, for landet og for Oslo. Jeg er særlig rørt over gjennombruddet SV har i alle bydelene i Groruddalen og i Oslo Sør. Også der vet jeg at mange nå ser til SV for forandring, for rettferdig fordeling og miljø. Jeg lover at vi skal gjøre det vi kan for å vise oss den tilliten verdig. Klimakrisa og økonomiske forskjeller kommer til å være de viktigste sakene dette tiåret. Klimakrisa må vi løse, og det må være den viktigste oppgaven. Vi må også gjøre det samtidig som vi får folk med på laget og omfordeler. Folk skal være trygg på at de kommer til å ha en trygg jobb og at velferden styrkes. Jeg er glad for at SV leder an i de sakene som blir framtidas aller viktigste saker og oppgaver. Og så er jeg sliten, men det rister jeg meg raskt av meg, for nå må vi gå på jobb og forhandle og kjempe for mest mulig gjennomslag. Jeg og hele laget vårt her i Oslo er klare. #oslove

Emneknagger:

Postet:
2021-09-14 11:46:49

Delt innhold:
Tusen tusen takk, kjære Oslo! Vi har fått et rødgrønt flertall, SV har gjort et fantastisk godt valg i Oslo på 13,3 prosent (og fram 4 prosent!), og jeg får med meg Marian Hussein og Andreas Unneland på Tinget inn på Stortinget. I dag er jeg stolt, rørt og sliten. Stolt over den vanvittige innsatsen som alle SV-aktivistene i hele byen har lagt ned de siste 6 ukene. Dette valget har SV vunnet på bakken, gjennom dørbank, ringing, stands og postkasser. Så er jeg rørt over tilliten befolkninga i Oslo har gitt oss. Jeg vet at mange nå har store forventninger til SV og hva vi skal få til, for landet og for Oslo. Jeg er særlig rørt over gjennombruddet SV har i alle bydelene i Groruddalen og i Oslo Sør. Også der vet jeg at mange nå ser til SV for forandring, for rettferdig fordeling og miljø. Jeg lover at vi skal gjøre det vi kan for å vise oss den tilliten verdig. Klimakrisa og økonomiske forskjeller kommer til å være de viktigste sakene dette tiåret. Klimakrisa må vi løse, og det må være den viktigste oppgaven. Vi må også gjøre det samtidig som vi får folk med på laget og omfordeler. Folk skal være trygg på at de kommer til å ha en trygg jobb og at velferden styrkes. Jeg er glad for at SV leder an i de sakene som blir framtidas aller viktigste saker og oppgaver. Og så er jeg sliten, men det rister jeg meg raskt av meg, for nå må vi gå på jobb og forhandle og kjempe for mest mulig gjennomslag. Jeg og hele laget vårt her i Oslo er klare. #oslove