Person / Aktør:
Roy Steffensen
Roy Steffensen
Parti: FRP

Innlegg:
Hvilke partier vil den nye regjeringen bestå av?

Postet:
2021-09-14 21:03:23