Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Norge trenger et sterkt verdiparti! 💛 I år kan det stå om svært få stemmer. Stem KrF i dag!

Postet:
2021-09-13 11:47:55