Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Vi har en plan for Norge etter olja! Oljearbeiderne fortjener en trygg og stabil omstilling til fornybarsamfunnet. MDG har lagt fram et veikart for å sikre omstillingen fra en oljedominert økonomi til en grønn, fremtidsrettet og fornybar økonomi 👩🏾‍🔧💚🌊: https://t.co/dd0NfR1CZC

Postet:
2021-09-13 11:45:00

Delt innhold:
Utfasing av oljen
MDG ønsker å gi oljeeventyret en lykkelig slutt. Derfor er vårt hovedkrav for å støtte en regjering at det ikke åpnes for mer leting og utvinning av olje og gass på sokkelen.