Person / Aktør:
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Parti: H

Innlegg:
Venstresida påstår stadig at Høyres politikk fører til mer ulikhet. Det er helt feil. Elin Agdestein 😀💙🇳🇴 Høyre vil ha et samfunn med små forskjeller, høy tillit mellom folk og muligheter for alle. Skatt skal betales etter evne. De som har mest, skal også betale mest skatt. Høyre mener debatten om ulikhet i samfunnet handler for lite om menneskene bak tallene. Det som skaper størst ulikhet og utenforskap i Norge er skillet mellom de som er i arbeid og de som står utenfor jobb. Venstresida sitt svar på ulikhet er økt skatt. Vårt svar er et helt annet. Vi vil gjøre mer med årsakene til at noen står utenfor arbeidslivet. Det kan være: •Mangel på kompetanse • Helseutfordringer •Hull i CV-en • Mangel på integrering • Rus og psykiatri Vi vil gjøre det mer lønnsomt å skape flere jobber – slik at flere har en jobb å gå til. • Satsing på kunnskapsskolen, tidlig innsats og billigere barnehager for dem med dårlig råd. • Vi har målrettet velferdsordningene våre og styrket rusbehandlingen og psykiatrien, noe som har gjort at ventetiden for rusbehandling er kraftig redusert. • Gjennom å stille klare krav, som for eksempel aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og til oppmøte for elever i skolen. • Gjennom å øke støtten til kampen mot barnefattigdom til et historisk høyt nivå. • Høyre i regjering har jobbet for aktivitetskort for alle barn, Bua, gratis kjernetid i barnehagen og SFO for de som har minst og maksgrense for foreldrebetaling. • Regjeringen forbedrer også det toårige introduksjonsprogrammet for innvandrere, har fått på plass en husbankordningen for de med lave inntekter og økt bostøtten for de som trenger det mest. • Visste du at de skattelettelsene regjeringen har sørget for kommer alle til gode? Noen av våre grep: Til sammen har en vanlig familie fått om lag 66000 kroner i skattelettelse siden 2013 (målt i 2021-kroner). I tillegg foreslår regjeringen tiltak mot arbeidsledighet, vi øker engangsstønaden og barnetrygden med 3600 kroner for de minste, kutter eiendomsskatten fra fem til fire promille og øker frikortgrensen til 60 000 kroner. Visste du at Norge er blant landene i verden med lavest ulikhet og høyest levestandard? I motsetning til mange andre land, har Norge en godt utbygd velferdsstat. Om tjenestene fra velferdssamfunnet regnes med, som f eks folketrygden som gir trygghet og inntekt ved arbeidsledighet, sykdom, uførhet og høy alder, vil de allerede lave tallene for fattigdom bli halvert. Erna og Høyre har styrt landet trygt i 8 år. Sammen skal vi få fart på Norge igjen. En god skole, helsehjelp når du trenger det og arbeid til alle er jobb nr. 1. Da må vi skape mer og inkludere flere. Det er Høyres viktigste prosjekt. Vil du har trygghet og forutsigbarhet for egen økonomi og for jobben din? Vil du ha en borgerlig stemme fra Nord-Trøndelag på Stortinget og Erna som statsminister? Da må du stemme Høyre! Godt valg! 🇳🇴

Postet:
2021-09-12 17:03:27

Delt innhold:
Venstresida påstår stadig at Høyres politikk fører til mer ulikhet. Det er helt feil. Elin Agdestein 😀💙🇳🇴 Høyre vil ha et samfunn med små forskjeller, høy tillit mellom folk og muligheter for alle. Skatt skal betales etter evne. De som har mest, skal også betale mest skatt. Høyre mener debatten om ulikhet i samfunnet handler for lite om menneskene bak tallene. Det som skaper størst ulikhet og utenforskap i Norge er skillet mellom de som er i arbeid og de som står utenfor jobb. Venstresida sitt svar på ulikhet er økt skatt. Vårt svar er et helt annet. Vi vil gjøre mer med årsakene til at noen står utenfor arbeidslivet. Det kan være: •Mangel på kompetanse • Helseutfordringer •Hull i CV-en • Mangel på integrering • Rus og psykiatri Vi vil gjøre det mer lønnsomt å skape flere jobber – slik at flere har en jobb å gå til. • Satsing på kunnskapsskolen, tidlig innsats og billigere barnehager for dem med dårlig råd. • Vi har målrettet velferdsordningene våre og styrket rusbehandlingen og psykiatrien, noe som har gjort at ventetiden for rusbehandling er kraftig redusert. • Gjennom å stille klare krav, som for eksempel aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og til oppmøte for elever i skolen. • Gjennom å øke støtten til kampen mot barnefattigdom til et historisk høyt nivå. • Høyre i regjering har jobbet for aktivitetskort for alle barn, Bua, gratis kjernetid i barnehagen og SFO for de som har minst og maksgrense for foreldrebetaling. • Regjeringen forbedrer også det toårige introduksjonsprogrammet for innvandrere, har fått på plass en husbankordningen for de med lave inntekter og økt bostøtten for de som trenger det mest. • Visste du at de skattelettelsene regjeringen har sørget for kommer alle til gode? Noen av våre grep: Til sammen har en vanlig familie fått om lag 66000 kroner i skattelettelse siden 2013 (målt i 2021-kroner). I tillegg foreslår regjeringen tiltak mot arbeidsledighet, vi øker engangsstønaden og barnetrygden med 3600 kroner for de minste, kutter eiendomsskatten fra fem til fire promille og øker frikortgrensen til 60 000 kroner. Visste du at Norge er blant landene i verden med lavest ulikhet og høyest levestandard? I motsetning til mange andre land, har Norge en godt utbygd velferdsstat. Om tjenestene fra velferdssamfunnet regnes med, som f eks folketrygden som gir trygghet og inntekt ved arbeidsledighet, sykdom, uførhet og høy alder, vil de allerede lave tallene for fattigdom bli halvert. Erna og Høyre har styrt landet trygt i 8 år. Sammen skal vi få fart på Norge igjen. En god skole, helsehjelp når du trenger det og arbeid til alle er jobb nr. 1. Da må vi skape mer og inkludere flere. Det er Høyres viktigste prosjekt. Vil du har trygghet og forutsigbarhet for egen økonomi og for jobben din? Vil du ha en borgerlig stemme fra Nord-Trøndelag på Stortinget og Erna som statsminister? Da må du stemme Høyre! Godt valg! 🇳🇴