Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Jeg stemmer Høyre, og håper du gjør det samme!💙 Selv er jeg ei ganske alminnelig jente fra Byåsen i Trondheim. Fra en nesten gjennomsnittlig familie. Mamma og pappa i jobb, storesøster (som bestemte en del), og mange hunder som som vi har hatt det mye artig med. Jeg har vært heldig og hatt et trygt og godt skolemiljø, idrett og aktivitet sammen med ungene i nabolaget. Fra før jeg kan huske, fikk jeg være med storesøster, foreldrene og besteforeldrene mine i speideren. Det lærte meg mye om det forvalteransvaret vi har. Det er grunnleggende at vi skal overlate kloden, landet og samfunnet til neste generasjon i bedre stand enn det vi selv overtok. Og som jeg var så heldig å bli født inn i. Dette generasjonsperspektivet og forvalteransvaret står sentralt i Høyres politikk. Derfor stemmer jeg Høyre.💙 Det handler om å ta vare på kloden vår. Den har vi til låns, og skal overlate videre til våre barn og kommende generasjoner. Derfor må vi ta klimakrisa på alvor. Utslippene skal halveres frem til 2030. 🌍 Når vi skal håndtere klimakrisa, må vi også ha folk med oss. Vi må omstille samfunnet uten at vi mister folk på veien.💪🏻 Å overlate et bedre samfunn til neste generasjon handler ikke bare om klima. Det handler også om hvordan vi tar vare på velferdssamfunnet, at vi skaper jobber og verdier for fellesskapet. Derfor må vi sørge for at ingen faller utenfor. Alle har rett til en utdannelse. Det er et av de viktigste tiltakene for komme i jobb og klare seg selv. I dag er de største forskjellene mellom de som er innenfor og de som er utenfor arbeidslivet. Derfor der det så viktig for Høyre å styrke skolen. Vi trenger flere dyktige lærere, hver enkelt elev må få bedre oppfølging, og vi må bekjempe mobbing og ekskludering. 💙 Gode samfunn trenger mer enn politiske vedtak. De skapes av mennesker som vil noe, for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn. De skapes av frivilligheten og idrettslaget. Derfor er det så viktig å legge til rette for initiativ og skaperkraft. I dette valget er det også viktig for meg å stemme for at denne dama, Erna, fortsatt skal være statsminister. Hun har styrt landet trygt gjennom kriser. Men viktigst av alt har hun sørget for at Norge er et bedre sted å bo i dag, enn det var da hun tok over. Jeg håper også du vil stemme Høyre i år!

Postet:
2021-09-12 20:01:33

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Mari Holm Lønseth