Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
I vår oppnevnte vi en arbeidsgruppe med representanter fra havbruksnæringen til å komme med 10 forslag til forenklinger av regelverk. De kom med 15 forslag. Et av dem var å endre navn på Fiskeridirektoratet. Alle forslagene fra arbeidsgruppen er under oppfølging.

Postet:
2021-09-11 12:18:56

Delt innhold:
Fiskeriministeren ønsker å endre navnet på Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har startet prosessen med å endre Fiskeridirektoratets navn til Fiskeri- og havbruksdirektoratet.