Person / Aktør:
Ordfører Marianne Borgen
Ordfører Marianne Borgen
Parti: SV

Innlegg:
Fredag kveld var jeg med å markerte Verdensdagen for forebygging av selvmord her i Oslo. Vi tente 650 lys til minne om alle som årlig tar sitt eget liv her i Norge. Selmordstallene i Norge er veldig høye og ligger på rundt 600 hvert eneste år. Derfor er det viktig at vi framover jobber enda mer og hardere for å forebygge og gi hjelp til de som sliter med selmordstanker. Vi har ingen å miste, og vi må ha et mål om at alle skal få hjelp som trenger det, og hjelpen skal være klar. I tillegg må vi vise omsorg og støtte til de mange pårørende som rammes, både barn og voksne. Takk til de frivillige organisasjonene og spesielt organisasjonen Leve som stod for fredagens verdige og berørene arrangement.

Postet:
2021-09-11 08:48:44