Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Din stemme er viktig! Hvis klimakutt, en god skole og rusreform er viktig for deg, da bør du stemme Venstre ✅

Postet:
2021-09-11 09:30:02

Delt innhold:
Sluttappell fra partilederdebatten 2021