Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Høyre har syv løfter til skognæringen🤓 Skognæringen har i all tid vært en viktig næring i Norge. Med politisk vilje og sunn forvaltning vil det være det i all overskuelig fremtid. Høyre vil stå skulder ved skulder med næringen og lover gode, stabile og forutsigbare vilkår og rammebetingelser 💙

Postet:
2021-09-11 06:54:15

Delt innhold:
Høyres syv løfter for økt verdiskaping i skognæringen
Skogen er et kinderegg. Der god næringspolitikk, distriktspolitikk og klimapolitikk på en og samme tid.