Person / Aktør:
Inga Marte
Inga Marte
Parti: SV

Innlegg:
@esjorgen Han veit at det er en nær sammenheng mellom foreldres utdanningsbakgrunn og de karakterene du får.

Postet:
2021-09-11 00:14:06