Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Rødt har fire konkrete krav vi mener en ny regjering må levere på. I dette klippet forteller Seher Aydar hva de er. #fordifellesskapfungerer #nyttflertall #nyregjering #nyregjering2021

Emneknagger:

Postet:
2021-09-10 19:00:59