Person / Aktør:
Masud Gharahkhani
Masud Gharahkhani
Parti: AP

Innlegg:
Jeg blir forbanna. Personer som allerede har ventet lenge på å få saken sin avgjort, rykker enda lenger tilbake i køen. Dette kun fordi man vil pynte på tallene i NAV! Dette delte frustrerte ansatte og tillitsvalgte med meg og VG. NAV er selve sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Vi må få slutt på idiotisk målstyring og rapportering som glemmer at bak tallene er NAVs fremste oppgave å stille opp for innbyggerne! Arbeiderpartiet vil: 1. En tillitsreform der vi får slutt på idiotisk målstyring og rapportering, som båndlegger tid man kan bruke på innbyggerne og fratar fagfolk tillit. 2. Styrke NAV slik at vi får flere veiledere som kan stille opp for innbyggerne og næringslivet. 100.000 personer under 30 år er utenfor arbeidslivet. 3. NAV kontorer må både sikrer nærhet og tilgjengelighet for innbyggerne. NTL - Norsk Tjenestemannslag

Postet:
2021-09-09 19:18:57

Delt innhold:
Intern Nav-alarm: Tillitsvalgte klager på knallhard målstyring
Tillitsvalgte i Nav varsler om at målstyring og intern rapportering fører til risiko for feilbeslutninger og mest fokus på sakene som er enklest å løse. Nav-ledelsen svarer at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.