Person / Aktør:
Masud Gharahkhani
Masud Gharahkhani
Parti: AP

Innlegg:
Arbeiderpartiet garanterer for oppstart av Ringeriksbanen og FRE16 i 2022 🌹 Alt for lenge har regionens viktigste samferdselsprosjekt blitt utsatt, og alt for lenge har vi hatt en regjering som nedprioriterer store løft for fellesskapet til fordel for skattekutt til de rikeste. Bruk stemmeretten!

Postet:
2021-09-10 15:53:11