Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@forsberg Vi tar åpenhet i politikken på alvor. Forslag om lobbyregister har blitt fremmet noen ganger på Stortinget. Vi har stemt for, og da forslaget falt var vi det eneste partiet som valgte å på frivillig basis opprettholde et eget lobbyregister https://t.co/3ZFqjcu8yJ

Postet:
2021-09-10 12:16:48

Delt innhold:
Lobbyregister
De Grønne elsker åpenhet! Vi ønsker å være offentlig om hvem stortingsgruppa vår møter og hvilke tema vi diskuterer. Registeret skal informere om våre møter med organiserte og profesjonelle aktører, alt fra store kommersielle selskaper til små interesseorganisasjoner. Varslere og andre som vi møter som privatpersoner fører vi ikke opp her. MDG møtende: UB = Une Bastholm, AH = Arild Hermstad, KRI = Kriss Rokkan Iversen, PES = Per Espen Stoknes, KRH = Kristoffer Robin Haug, HL = Håkon Lindahl, JS = Janne