Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
3 dager til valglokalene stenger! Vi vil 👩🏾‍🔧lage tusenvis av grønne jobber 🚴🏾bygge milevis med trygg sykkelvei 🌿skrote motorveiprosjekter som ødelegger natur 🌊skape lekeplasser og badeplasser for alle 💖legge til rette for mer fritid Stem MDG for en framtid du kan glede deg til! https://t.co/QslXfYT7ff

Postet:
2021-09-10 13:13:31