Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
🚂 Rødt vil ha en storstilt satsning på jernbane i Norge. Vi vil samle jernbanen i ett statlig selskap, og sier nei til EUs jernbanepakke 4 og regjeringens privatisering av togtrafikken. God idé? #fordifellesskapfungerer #jernbane #samferdsel

Emneknagger:

Postet:
2021-09-10 08:03:43