Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Se til Gamvik i Finnmark! 🤩 På eget initiativ og med egne ressurser har kommunen fått til en god ordning for ungdommer som vil delta i fiskeri. Dette har stor overføringsverdi. Jeg ønsker å legge til rette for at flere kommuner kan gjøre som Gamvik, og hjelpe ungdommer med å få både verdifull kunnskap og erfaring som fiskere. Det skal etableres en ny nasjonal ordning kalt "Gamvik-ordningen" hvor alle kommuner kan søke om støtte og vi stiller i utsikt 2 millioner kroner i 2022. 💪🏻🐟

Postet:
2021-09-09 11:41:54

Delt innhold:
Ungdomsfiskeordning i Gamvik blir nasjonal | Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen gir 200 000 kroner i støtte til Gamvik kommunes prosjekt "Sommerfiske for ungdom", og vil stille 2 millioner til disposisjon til den nye nasjonale "Gamvik-ordningen".