Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Boligmarkedet har blitt en forskjellsmaskin. Mye må gjøres for å sikre folk et hjem for en rimelig penge. Alle har rett på et hjem. I Trondheim har SV fått gjennomslag for den mest radikale boligpolitikken i landet. Her tilbys hjem for folk, til en rimelig penge og med langsiktige leiekontrakter. Sammen Varaordfører Mona Berger og Audun Lysbakken besøkte vi Kathrine Emilie Standal i Svartlamon Boligstiftelse og så på noen av hjemmene i Mellomveien.

Postet:
2021-09-09 08:53:30