Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
@SVparti foreslo i vår å starte tannhelsereform med å styrke fylkestannlegen med 500 mill for å kutte de enorme køene der som trinn 1 i Tannhelsereform. Så vi starter der og prioriterer de som sliter med rus og psykisk helse/rehab både med helse og tannhelse. #politiskkvarter

Emneknagger:

Postet:
2021-09-09 08:57:26