Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Venstre vil ha både kvalitet og mangfold i barnehagene! Takket være en god blanding av offentlige, ideelle og private barnehager har vi fått både full barnehagedekning og et mangfoldig tilbud. Vi har tatt mangfold og valgfrihet mellom ulike barnehager for gitt - men i dette valget står det på spill, for stadig flere partier ønsker ikke at vi skal ha private barnehager. Venstre mener det er kvaliteten som er viktigst. Stem Venstre for kvalitet og mangfold i barnehagen.

Postet:
2021-09-07 22:24:23