Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Senterpartiet vil opprette polititjenestesteder og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti», med minimum fem ansatte på hvert sted. Planen iverksettes med 20 tjenestesteder i 2022. Hvert polititjenestested skal ha minst 15 timers åpningstid per uke.🍀 Alle skal være trygge på at politiet kommer, uansett hvor i landet man bor. Da trenger vi et reelt nærpoliti!👩‍✈️🧑‍✈️

Postet:
2021-09-08 10:09:46

Delt innhold:
Senterpartiet lover minst fem politifolk per kontor
Senterpartiet vil at alle polititjenestesteder i Norge skal ha minst fem fast ansatte og 15 timers åpningstid i uka.