Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Tvangssammenslåinger av kommuner fører kun til større avstand mellom folk og folkevalgte, og at viktige tilbud blir sentralisert bort fra folk. Kommuner skal bruke tid på å gi innbyggerne sine gode tjenester, som barnehager, skoler og sykehjem, ikke på evinnelige sammenslåingsdiskusjoner. Staten må slutte å legge økonomisk press på kommuner som ikke vil slå seg sammen, og alle tidligere kommuner som vil gjenoppstå må få lov til det ved kommunevalget i 2023.🍀 Les mer her: https://www.senterpartiet.no/distrikt

Postet:
2021-09-08 14:10:21

Delt innhold:
Tvangssammenslåinger av kommuner fører kun til større avstand mellom folk og folkevalgte, og at viktige tilbud blir sentralisert bort fra folk. Kommuner skal bruke tid på å gi innbyggerne sine gode tjenester, som barnehager, skoler og sykehjem, ikke på evinnelige sammenslåingsdiskusjoner. Staten må slutte å legge økonomisk press på kommuner som ikke vil slå seg sammen, og alle tidligere kommuner som vil gjenoppstå må få lov til det ved kommunevalget i 2023.🍀 Les mer her: https://www.senterpartiet.no/distrikt