Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
🇳🇴Norges spesialrådgiver for arktis- og antarktissaker jobber i Utenriksdepartementet og hun gjennomførte nylig inspeksjon i Antarktis sammen med Klima- og miljødepartementet Justis- og beredskapsdepartementet&Norsk Polarinstitutt 🔎Inspeksjon gjøres blant annet for å sikre at Antarktis kun brukes til fredelige formål. Norge har inspisert fem ganger siden Antarktistraktaten ble underskrevet i 1959.

Postet:
2018-02-20 13:50:18

Delt innhold:
Inspeksjon i Antarktis