Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Drømmer du om en internasjonal karriere?🌍Har du lyst til å være en del av FN-systemet? Verdensbanken kommer til Norge for å fortelle mer om hvordan du kan få jobb der. Det holdes tre rekrutteringsarrangementer. 1️⃣5.mars kl. 16-18. Eilert Sunds hus, Universitetet i Oslo. Les mer her: https://www.linkedin.com/pulse/world-bank-group-career-seminar-march-5-1600-university-anna-frick/?trackingId=qY5Fl7NTG6aIR%2FndW7hyVg%3D%3D 2️⃣6. mars kl.12. BI Oslo. Les mer her: https://www.linkedin.com/pulse/world-bank-group-career-seminar-march-6-1200-bi-norwegian-anna-frick/?trackingId=ZtmLm2pmQD5SnQ3z7w7RaQ%3D%3D 3️⃣6 .mars kl. 15-16. Domus Academica, Universitetet i Oslo. Les mer her: https://www.linkedin.com/pulse/karrieremuligheter-i-fns-organ-verdensbanken-march-6-3-anna-frick/?trackingId=0i2eyecVWvMQSYyxCaC%2F0w%3D%3D 📸: Verdensbanken / Flickr Universitetet i Oslo (UiO) Handelshøyskolen BI

Postet:
2018-02-28 10:18:39