Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Norge bidrar til nyskaping innen humanitær bistand. Gjennom Verdens matevareprograms arbeid i Midtøsten @WFP_MENA gir Norge kontantbasert hjelp til sårbare syriske flyktninger i Libanon.

Postet:
2018-04-06 14:08:43