Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
I dag er det Verdens Helsedag! 🌎 Selv om det skjer mye bra i verden som at barnedødeligheten går ned, så mangler fortsatt over halvparten av verdens befolkning tilgang til nødvendig helsehjelp. Global helse er én av fem hovedsatsinger for norsk bistand, og her kan du lese mer om Norges satsinger innen global helse: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/global-helse/id2361150/

Postet:
2018-04-07 09:54:38

Delt innhold:
Verdens Helsedag 2018