Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Nye samarbeidsavtaler om EØS-midler til Slovenia er nå på plass! Det var statssekretær Audun Halvorsen som satte penn på papir. Støtten er totalt 37,7 millioner euro over 7 år. Det blir to hovedfokus: klimatiltak og utdanning. Følg med! Her blir det gode muligheter også for norske aktører. Mer info: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_slovenia/id2598093/

Postet:
2018-04-18 18:59:00

Delt innhold:
Nye avtaler om EØS-midler til Slovenia!