Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
Kvinners rettigheter er menneskerettigheter. I dag ledet jeg det 13. toppmøtet for kvinnelige parlamentspresidenter i Wien, i regi av Den Interparlamentariske Union (IPU). Kvinner må være representert på lik linje med menn der beslutninger tas. I dag er én av fem parlamentspresidenter kvinner, og en fjerdedel av parlamentsmedlemmene på verdensbasis er kvinner. Det er den høyeste kvinneandelen noen sinne, men vi er langt fra i mål. Dagens store internasjonale møte hadde vi planlagt lenge, og det er betydningsfullt at vi endelig møttes fysisk i parlamentenes eget samarbeidsforum. Kvinners stilling har blitt svekket under pandemien. I arbeidet med å komme oss videre etter pandemien må vi jobbe slik at vi fremmer likestilling. Det gagner hele samfunnet. Foto: IPU.

Postet:
2021-09-06 21:49:37

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen