Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Verdensbankens arbeid og investeringer er avgjørende for at bærekraftsmål nummer 1 – å utrydde fattigdom – skal nås innen 2030 I 2017 gikk ni prosent, 3,14 milliarder kroner, av vår bistand til bankens arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling. Og vi støtter at bankens kapital økes, sier utviklingsminister Nikolai Astrup. Verdensbanken bidrar årlig med om lag 60 milliarder dollar til rimelige, langsiktige lån til utviklingsland og framvoksende økonomier. Verdensbanken gir også gavebistand til utvalgte formål i de aller fattigste landene. Følg lenken for å lese mer om bankens arbeid: http://www.worldbank.org/

Postet:
2018-04-25 11:10:02

Delt innhold:
Astrup om Verdensbankens arbeid