Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
På @filosofifestivalen i #Kragerø i dag samtalte Professor Arne Johan Vetlesen, @marianrui fra @wwfnorge og jeg om fenomenet «tid» i en klima- og naturkrise-sammenheng. Hvordan tenke om de neste hundre år? På tvers av generasjoner? Hvordan forstår vi egentlig «2030» og «2050», og hvordan får vi best brukt den tiden vi har til rådighet, om vi vil skape en bærekraftig verden? Alt i alt en svært kjærkommen anledning til å reflektere over de lange linjene i vår tids viktigste spørsmål. 🕰🤔🤓🕰

Emneknagger:

Postet:
2021-09-05 22:31:29