Person / Aktør:
Olaug Vervik Bollestad
Olaug Vervik Bollestad
Parti: KRF

Innlegg:
KrF Kristelig Folkeparti har alltid stilt opp for norsk landbruk og matproduksjon. Vi vil legge til rette for et levende og framtidsretta landbruk over hele landet, med et mangfold av gårdsbruk og økt matproduksjon.👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾 Denne uka fikk Kjell Ingolf og jeg besøke nestleder i Rogaland Bondelag Jakob Eskeland i Vindafjord. 😊 Utfordringene i norsk jordbruk må jobbes med systematisk og over tid, sammen med næringa. Det har KrF gjort både i og utenfor regjering. Det vil vi fortsette med. Jeg vet at en del bønder skulle ønske KrF hadde fått gjennomslag for enda mer av vår politikk. Det kunne gjerne jeg tenkt meg også. 😊 Men da trenger vi et sterkere KrF i tida framover. Og med våre 4,2 prosent har vi utgjort en viktig forskjell for norsk jordbruk de siste åtte årene. Vi har prioritert små og mellomstore bruk, vi har stoppet nedgangen i jordbruksareal i drift, vi har forsterket kanaliseringspolitikken, lagt til rette for økt selvforsyning og stått opp for tollvernet med handelsavtaler med Mercosur og Storbritannia uten nye kvoter på verken storfe, lam eller ost. Vi har også satt ned et utvalg for å gjennomgå grunnlagsmaterialet og prinsipper for inntektsmåling i jordbruket. I neste periode vil KrF utvikle norsk jordbruk videre, og i Nationen nevner vi seks av våre grep for å få det til: ✅ Legge til rette for at norske bønder skal ha inntektsmuligheter på linje med andre grupper i samfunnet ✅ Øke investeringsmidlene til minst en milliard årlig og øke tilskuddsandelen for små og mellomstore melkebruk for å imøtekomme løsdriftskravet ✅ Innføre makstid for utleie av melkekvoter på ti år ✅ Ingen nye tollfrie kvoter på landbruksprodukter til EU i neste stortingsperiode ✅ Etablere en klimafondsordning for jordbruket slik at bonden kan sette av penger til investeringer i klimatilpasning eller gode klima- og miljøtiltak på gården. ✅ Øke avløsertilskuddene, for å sikre bonden mer ferie og fritid med familien KrF tror på praktiske, jordnære løsninger i fellesskap, dialog og samarbeid med næringa. I stortingsvalget om en ukes tid vil mye avgjøres på veldig små marginer. Hver eneste stemme teller! De som ønsker et parti som er tydelig på landbrukets side og samtidig et sterkt verdiparti som løfter kristne verdier og valgfrihet for familiene, de bør stemme på KrF i år. 💛👍🏻

Postet:
2021-09-05 11:11:48

Delt innhold:
KrF Kristelig Folkeparti har alltid stilt opp for norsk landbruk og matproduksjon. Vi vil legge til rette for et levende og framtidsretta landbruk over hele landet, med et mangfold av gårdsbruk og økt matproduksjon.👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾 Denne uka fikk Kjell Ingolf og jeg besøke nestleder i Rogaland Bondelag Jakob Eskeland i Vindafjord. 😊 Utfordringene i norsk jordbruk må jobbes med systematisk og over tid, sammen med næringa. Det har KrF gjort både i og utenfor regjering. Det vil vi fortsette med. Jeg vet at en del bønder skulle ønske KrF hadde fått gjennomslag for enda mer av vår politikk. Det kunne gjerne jeg tenkt meg også. 😊 Men da trenger vi et sterkere KrF i tida framover. Og med våre 4,2 prosent har vi utgjort en viktig forskjell for norsk jordbruk de siste åtte årene. Vi har prioritert små og mellomstore bruk, vi har stoppet nedgangen i jordbruksareal i drift, vi har forsterket kanaliseringspolitikken, lagt til rette for økt selvforsyning og stått opp for tollvernet med handelsavtaler med Mercosur og Storbritannia uten nye kvoter på verken storfe, lam eller ost. Vi har også satt ned et utvalg for å gjennomgå grunnlagsmaterialet og prinsipper for inntektsmåling i jordbruket. I neste periode vil KrF utvikle norsk jordbruk videre, og i Nationen nevner vi seks av våre grep for å få det til: ✅ Legge til rette for at norske bønder skal ha inntektsmuligheter på linje med andre grupper i samfunnet ✅ Øke investeringsmidlene til minst en milliard årlig og øke tilskuddsandelen for små og mellomstore melkebruk for å imøtekomme løsdriftskravet ✅ Innføre makstid for utleie av melkekvoter på ti år ✅ Ingen nye tollfrie kvoter på landbruksprodukter til EU i neste stortingsperiode ✅ Etablere en klimafondsordning for jordbruket slik at bonden kan sette av penger til investeringer i klimatilpasning eller gode klima- og miljøtiltak på gården. ✅ Øke avløsertilskuddene, for å sikre bonden mer ferie og fritid med familien KrF tror på praktiske, jordnære løsninger i fellesskap, dialog og samarbeid med næringa. I stortingsvalget om en ukes tid vil mye avgjøres på veldig små marginer. Hver eneste stemme teller! De som ønsker et parti som er tydelig på landbrukets side og samtidig et sterkt verdiparti som løfter kristne verdier og valgfrihet for familiene, de bør stemme på KrF i år. 💛👍🏻