Person / Aktør:
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Parti: H

Innlegg:
Regjeringen lover ny satsing på distriktene gjennom en helt egen distriktsstrategi for innenlandskommuner, kystkommuner og småbyer. 💙 Elin Agdestein 👍 Adresseavisen 🇳🇴 Ett av grepene er å undersøke om statlige jobber kan gjøres stedsuavhengig i større grad enn før - noe som åpner for at folk kan ta med seg statsjobben dit de vil bo - og forhåpentligvis til regionsenter som Steinkjer, Nærøysund og Namsos i Nord-Trøndelag. - Jeg er fornøyd med grepene som regjeringen har gjort, og særlig er jeg fornøyd med den nye strategien for stedsuavhengige jobber. Jeg tror det er den vegen samfunnet går, og det å bygge opp store fysiske enheter hvor folk skal jobbe på et kontor, er kanskje fortidas løsning. Koronaen har vist oss at det går an å organisere arbeidslivet på en helt annen måte, sier Høyre-representant Elin Agdestein. Det betyr ikke at hun ikke vil at flere statlige etater skal lokaliseres i Steinkjer. Hun skulle gjerne sett en større økning av statsansatte i hjemkommunen. - Vi må hele tida se på hva som er mulig å flytte fra Oslo eller etablere nytt, og det er fortsatt mange jobber som er lokalisert i Oslo særlig og som fortsatt kan flyttes ut, sier hun.

Postet:
2021-09-05 18:56:32

Delt innhold:
Regjeringen lover ny satsing på distriktene gjennom en helt egen distriktsstrategi for innenlandskommuner, kystkommuner og småbyer. 💙 Elin Agdestein 👍 Adresseavisen 🇳🇴 Ett av grepene er å undersøke om statlige jobber kan gjøres stedsuavhengig i større grad enn før - noe som åpner for at folk kan ta med seg statsjobben dit de vil bo - og forhåpentligvis til regionsenter som Steinkjer, Nærøysund og Namsos i Nord-Trøndelag. - Jeg er fornøyd med grepene som regjeringen har gjort, og særlig er jeg fornøyd med den nye strategien for stedsuavhengige jobber. Jeg tror det er den vegen samfunnet går, og det å bygge opp store fysiske enheter hvor folk skal jobbe på et kontor, er kanskje fortidas løsning. Koronaen har vist oss at det går an å organisere arbeidslivet på en helt annen måte, sier Høyre-representant Elin Agdestein. Det betyr ikke at hun ikke vil at flere statlige etater skal lokaliseres i Steinkjer. Hun skulle gjerne sett en større økning av statsansatte i hjemkommunen. - Vi må hele tida se på hva som er mulig å flytte fra Oslo eller etablere nytt, og det er fortsatt mange jobber som er lokalisert i Oslo særlig og som fortsatt kan flyttes ut, sier hun.