Person / Aktør:
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Parti: H

Innlegg:
- Regjeringa har ikke tatt for lett på fastlegekrisen. Vi vil styrke Norges mest populære offentlige tjeneste, sier stortingsrepresentant og Høyres førstekandidat i Nord-Trøndelag Elin Agdestein. Foto: Sivert Rossing Namdalsavisa – Å påstå at regjeringa har sittet med hendene i fanget, er mildt sagt feil. Først vil jeg minne Kjerkol og Arnstad om at det var den rødgrønne regjeringa med Bjarne Håkon Hanssen i spissen, som var arkitekten bak, og iverksatte samhandlingsreformen. Denne reformen er en av hovedårsakene til fastlegekrisen vi ser i dag, og som har bygd seg opp over flere år, sier Agdestein. Hun reagerer sterkt på Kjerkols utspill, og mener svaret ikke er så enkelt som hun framstiller det. – Kjerkol har gjort det til en vane å komme med nedsettende karakteristikker av både politiske motstandere og regjeringa i denne valgkampen. Ap driver også en form for overbudspolitikk der det enkle svaret alltid er mer penger. Det finnes ingen «quick fix», slik Kjerkol framstiller det. Dersom alle fastleger kutter sine lister over natta, vil enda flere pasienter stå uten fastlege, sier Agdestein. – Hva har Høyre gjort etter åtte år i regjering? – Vi har reetablert trepartssamarbeidet om fastlegeordninga mellom Staten, KS og Legeforening, som Ap avskaffet da de satt i regjering. I samarbeid med Legeforeningen har regjeringa utarbeidet og iverksatt handlingsplanen for å sikre økt finansiering av tjenesten med en ramme på 1,6 milliarder. – I forbindelse med koronapandemien er takstsystemet bedre tilpasset digitale konsultasjoner og godtgjøring av arbeid utover ordinær kontortid, noe jeg tror har kommet for å bli, sier Agdestein. Agdestein mener basistilskuddet til fastlegene må opp, for å demme opp for rekrutteringsproblemene. – Samtidig er det viktig å bygge videre på det forpliktende samarbeidet som igjen er etablert. Økonomien må bli bedre på kort sikt, slik at fastleger blir i jobben. Parallelt med dette må utdanningskapasiteten økes, legeutdanninga legges ved flere lokalsykehus, vilkår for leger i spesialisering bedres og praksisordninga i allmennmedisin for legestudenter styrkes. I tillegg er det viktig at kommunene legger til rette for gode samarbeidsforhold lokalt.

Postet:
2021-09-05 09:35:17

Delt innhold:
- Regjeringa har ikke tatt for lett på fastlegekrisen. Vi vil styrke Norges mest populære offentlige tjeneste, sier stortingsrepresentant og Høyres førstekandidat i Nord-Trøndelag Elin Agdestein. Foto: Sivert Rossing Namdalsavisa – Å påstå at regjeringa har sittet med hendene i fanget, er mildt sagt feil. Først vil jeg minne Kjerkol og Arnstad om at det var den rødgrønne regjeringa med Bjarne Håkon Hanssen i spissen, som var arkitekten bak, og iverksatte samhandlingsreformen. Denne reformen er en av hovedårsakene til fastlegekrisen vi ser i dag, og som har bygd seg opp over flere år, sier Agdestein. Hun reagerer sterkt på Kjerkols utspill, og mener svaret ikke er så enkelt som hun framstiller det. – Kjerkol har gjort det til en vane å komme med nedsettende karakteristikker av både politiske motstandere og regjeringa i denne valgkampen. Ap driver også en form for overbudspolitikk der det enkle svaret alltid er mer penger. Det finnes ingen «quick fix», slik Kjerkol framstiller det. Dersom alle fastleger kutter sine lister over natta, vil enda flere pasienter stå uten fastlege, sier Agdestein. – Hva har Høyre gjort etter åtte år i regjering? – Vi har reetablert trepartssamarbeidet om fastlegeordninga mellom Staten, KS og Legeforening, som Ap avskaffet da de satt i regjering. I samarbeid med Legeforeningen har regjeringa utarbeidet og iverksatt handlingsplanen for å sikre økt finansiering av tjenesten med en ramme på 1,6 milliarder. – I forbindelse med koronapandemien er takstsystemet bedre tilpasset digitale konsultasjoner og godtgjøring av arbeid utover ordinær kontortid, noe jeg tror har kommet for å bli, sier Agdestein. Agdestein mener basistilskuddet til fastlegene må opp, for å demme opp for rekrutteringsproblemene. – Samtidig er det viktig å bygge videre på det forpliktende samarbeidet som igjen er etablert. Økonomien må bli bedre på kort sikt, slik at fastleger blir i jobben. Parallelt med dette må utdanningskapasiteten økes, legeutdanninga legges ved flere lokalsykehus, vilkår for leger i spesialisering bedres og praksisordninga i allmennmedisin for legestudenter styrkes. I tillegg er det viktig at kommunene legger til rette for gode samarbeidsforhold lokalt.