Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Veldig bra stemning på stands idag i Bodø. Fikk en veldig god prat og bra innspill fra fisker Ynge Olsen. Vi må ikke kødde med EØS avtalen som sikrer oss markedsadgang til vårt største marked - en bunnplanke for tusener av arbeidsplasser i Nord Norge. Det må vurderes forbud mot Snurrevad fiske fra større fartøy innenfor grunnlinjen pga bifangst av småfisk. Ro og stabilitet rundt kvotefordeling mellom fartøygruppene istedet for rød grønt kaos. Fiskeri - og havbruksnæringen er lokalt eierskap og lokale ringvirkninger. Høyre står for stabilitet og vi heier på alle de flinke folkene i næringen og Yngve som skaffer verden sunn norsk fisk👍🏻😀

Postet:
2021-09-04 21:20:27

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen