Person / Aktør:
Olaug Vervik Bollestad
Olaug Vervik Bollestad
Parti: KRF

Innlegg:
Vi må ha med oss små og mellomstore melkebruk inn i framtida! 👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾 Hyggelig besøk i går hos melkebonde Stein Hauge i Gloppen sammen med KrFs toppkandidater i Sogn og Fjordane Tore Storehaug og Trude Brosvik. 😊 Vi fikk tydelige innspill rundt behovet for investeringer og fornying av små og mellomstore melkebruk i distriktene. Den ballen tar vi i KrF! De siste årene har KrF sørget for en tydelig dreining av investeringsmidlene over på små og mellomstore melkebruk. Andelen prosjekter med under 30 kyr etter investering er nesten doblet fra 26 prosent i 2015 til nesten 50 prosent i 2020. Det har ikke skjedd ved en tilfeldighet, men som følge av målbevisst prioritering fra KrF. 👍🏻 Men vi må videre! For å sikre at vi får med oss små og mellomstore melkeprodusenter fram mot løsdriftskravet i 2034 mener KrF at vi bør øke investeringsmidlene til over en milliard i året, og vi bør øke tilskuddsandelen til små og mellomstore melkebruk. 🐄 KrF har alltid stilt opp for norsk landbruk og matproduksjon, enten vi har vært i eller utenfor regjering. Vi vil legge til rette for et levende og framtidsretta landbruk over hele landet med et mangfold av gårdsbruk! 😊

Postet:
2021-09-03 11:29:20

Delt innhold:
Vi må ha med oss små og mellomstore melkebruk inn i framtida! 👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾 Hyggelig besøk i går hos melkebonde Stein Hauge i Gloppen sammen med KrFs toppkandidater i Sogn og Fjordane Tore Storehaug og Trude Brosvik. 😊 Vi fikk tydelige innspill rundt behovet for investeringer og fornying av små og mellomstore melkebruk i distriktene. Den ballen tar vi i KrF! De siste årene har KrF sørget for en tydelig dreining av investeringsmidlene over på små og mellomstore melkebruk. Andelen prosjekter med under 30 kyr etter investering er nesten doblet fra 26 prosent i 2015 til nesten 50 prosent i 2020. Det har ikke skjedd ved en tilfeldighet, men som følge av målbevisst prioritering fra KrF. 👍🏻 Men vi må videre! For å sikre at vi får med oss små og mellomstore melkeprodusenter fram mot løsdriftskravet i 2034 mener KrF at vi bør øke investeringsmidlene til over en milliard i året, og vi bør øke tilskuddsandelen til små og mellomstore melkebruk. 🐄 KrF har alltid stilt opp for norsk landbruk og matproduksjon, enten vi har vært i eller utenfor regjering. Vi vil legge til rette for et levende og framtidsretta landbruk over hele landet med et mangfold av gårdsbruk! 😊