Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
Vi må snakke om fastlege-krisen. 🩺 Flere tusen har ingen fastlege og køene blir lengre og lengre. Fastlegen er navet i hele helsetjenesten. Uten dem faller helsesektoren sammen.🏥 Vi trenger færre pasienter per lege og mer penger i ordningen, men vi trenger mer konkrete løsninger - og det har SV - Sosialistisk Venstreparti: 🩺 Vi må utdanne flere leger. Vi har mange norske legestudenter i Danmark. Nå må de ta turnus - to ganger! Om de som har fullført turnus (KBU) i Danmark IKKE trenger en hel turnus i Norge (LIS1) vil vi få minimum 62 nye leger per år. Da frigjør vi flere turnusplasser for de som har studert i Norge. Flere nye leger, kostnad per lege blir lavere og flere pasienter vil få fastlegen de trenger. 👩‍⚕️ Gi flere fastleger fast lønn. Nå må nye leger kjøpe en privat liste (det koster mye) og flere jobber 10-12-14 timer hver dag. Mange unge leger kvier seg til å jobbe privat. SV vil ha ordningen med privat fastlege, men vil gi mulighet til fast lønn også. En viktig Ordning for at flere unge leger vil bli fastlege. 📚 Delegere oppgaver til andre. Fastlegene gjør nesten alt. Flere av oppgavene kunne bli gjort av andre. Da vil fastlegene ha mer tid til pasienter som trenger hjelpen de trenger. For eksempel tar det svært mye tid for fraværsreglen når alle som føler seg pjusk må ha et brev fra fastlegen for å ikke midte skoleplassen. Svært mye arbeid med sykefravær eller rekvisisjoner. Jeg måtte få brev fra fastlegen min mange ganger. Hallo! Jeg kunne ikke snakke - selvfølgelig kunne jeg ikke jobbe. Men fastlegen måtte sende brev flere ganget til arbeidsgiveren for å si «samme som før - Nicholas har hatt slag og kan ikke snakke». Slutt med å lempe over oppgaver til fastleger som IKKE hjelper pasienter. De må få mer tid for å hjelpe folk - ikke bli en papirmølle. SV har flere med disse tre konkrete løsningene ville fjerne flere av problemet i fastlegeordningen. Det vil gi syke folk mer tid med fastlegen de trenger. Derfor trenger vi SV - Sosialistisk Venstreparti på plass i regjering ❤️💚

Postet:
2021-09-02 22:49:26

Delt innhold:
Vi må snakke om fastlege-krisen. 🩺 Flere tusen har ingen fastlege og køene blir lengre og lengre. Fastlegen er navet i hele helsetjenesten. Uten dem faller helsesektoren sammen.🏥 Vi trenger færre pasienter per lege og mer penger i ordningen, men vi trenger mer konkrete løsninger - og det har SV - Sosialistisk Venstreparti: 🩺 Vi må utdanne flere leger. Vi har mange norske legestudenter i Danmark. Nå må de ta turnus - to ganger! Om de som har fullført turnus (KBU) i Danmark IKKE trenger en hel turnus i Norge (LIS1) vil vi få minimum 62 nye leger per år. Da frigjør vi flere turnusplasser for de som har studert i Norge. Flere nye leger, kostnad per lege blir lavere og flere pasienter vil få fastlegen de trenger. 👩‍⚕️ Gi flere fastleger fast lønn. Nå må nye leger kjøpe en privat liste (det koster mye) og flere jobber 10-12-14 timer hver dag. Mange unge leger kvier seg til å jobbe privat. SV vil ha ordningen med privat fastlege, men vil gi mulighet til fast lønn også. En viktig Ordning for at flere unge leger vil bli fastlege. 📚 Delegere oppgaver til andre. Fastlegene gjør nesten alt. Flere av oppgavene kunne bli gjort av andre. Da vil fastlegene ha mer tid til pasienter som trenger hjelpen de trenger. For eksempel tar det svært mye tid for fraværsreglen når alle som føler seg pjusk må ha et brev fra fastlegen for å ikke midte skoleplassen. Svært mye arbeid med sykefravær eller rekvisisjoner. Jeg måtte få brev fra fastlegen min mange ganger. Hallo! Jeg kunne ikke snakke - selvfølgelig kunne jeg ikke jobbe. Men fastlegen måtte sende brev flere ganget til arbeidsgiveren for å si «samme som før - Nicholas har hatt slag og kan ikke snakke». Slutt med å lempe over oppgaver til fastleger som IKKE hjelper pasienter. De må få mer tid for å hjelpe folk - ikke bli en papirmølle. SV har flere med disse tre konkrete løsningene ville fjerne flere av problemet i fastlegeordningen. Det vil gi syke folk mer tid med fastlegen de trenger. Derfor trenger vi SV - Sosialistisk Venstreparti på plass i regjering ❤️💚