Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
I dag åpnet Veterinærbygningen i Ås. Med bygget øker satsingen på veterinærmedisin i Norge. Det er viktig fordi fiske-, dyre-, plante- og folkehelsen henger nøye sammen!

Postet:
2021-09-01 17:27:50