Person / Aktør:
Bent Høie
Bent Høie
Parti: H

Innlegg:
Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte. Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har regjeringen vedtatt å gjøre noen ytterligere justeringer av trinn tre i gjenåpningsplanen som du kan lese om her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/blir-staende-pa-trinn-tre/id2869987/ Under pandemien har vi hele veien vært opptatt av barnas og de unges beste, men vi vet at de yngste har båret en tung bør under pandemien. Vi ønsker at de skal få leve mest mulig normale liv, men kommuner som har større smitteutbrudd blant barn og unge bør vurdere å gå over til gult nivå en periode for å få kontroll. Regjeringen har besluttet å følge FHIs råd om å gi barn i alderen 12 til 15 år tilbud om vaksine. De vil i første omgang tilbys én vaksinedose. Nå er det god tilgang på vaksiner, og noen kommuner vil kunne starte å vaksinere 12-15-åringene raskt. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/12-til-15-aringer-far-tilbud-om-koronavaksine/id2870033/ Nå har nesten 90 prosent av den voksne befolkningen blitt vaksinert med én dose. Over 70 prosent av alle voksne er vaksinert med to doser. Jeg vil oppfordre alle om å fremskynde vaksinedose to når de får tilbud om dette fra sin kommune. Da er de bedre beskyttet, både mot å bli alvorlig syke og mot å smitte andre. Og mens vi vaksinerer de siste er det viktig at vi husker på det vi har blitt så gode på: Holde oss hjemme når vi er syke, holde hendene rene og holde avstand når vi ikke er i private hjem. Det gjelder også fullvaksinerte.

Postet:
2021-09-02 12:32:40

Delt innhold:
Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte. Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har regjeringen vedtatt å gjøre noen ytterligere justeringer av trinn tre i gjenåpningsplanen som du kan lese om her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/blir-staende-pa-trinn-tre/id2869987/ Under pandemien har vi hele veien vært opptatt av barnas og de unges beste, men vi vet at de yngste har båret en tung bør under pandemien. Vi ønsker at de skal få leve mest mulig normale liv, men kommuner som har større smitteutbrudd blant barn og unge bør vurdere å gå over til gult nivå en periode for å få kontroll. Regjeringen har besluttet å følge FHIs råd om å gi barn i alderen 12 til 15 år tilbud om vaksine. De vil i første omgang tilbys én vaksinedose. Nå er det god tilgang på vaksiner, og noen kommuner vil kunne starte å vaksinere 12-15-åringene raskt. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/12-til-15-aringer-far-tilbud-om-koronavaksine/id2870033/ Nå har nesten 90 prosent av den voksne befolkningen blitt vaksinert med én dose. Over 70 prosent av alle voksne er vaksinert med to doser. Jeg vil oppfordre alle om å fremskynde vaksinedose to når de får tilbud om dette fra sin kommune. Da er de bedre beskyttet, både mot å bli alvorlig syke og mot å smitte andre. Og mens vi vaksinerer de siste er det viktig at vi husker på det vi har blitt så gode på: Holde oss hjemme når vi er syke, holde hendene rene og holde avstand når vi ikke er i private hjem. Det gjelder også fullvaksinerte.