Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Alle skal være trygge på at politiet kommer, uansett hvor i landet man bor. Da trenger vi et reelt nærpoliti!👩‍✈️🧑‍✈️ Senterpartiet vil opprette polititjenestesteder og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti», med minimum fem ansatte på hvert sted. Planen iverksettes med 20 tjenestesteder i 2022. Tjenesteenhetene opprettes etter dialog mellom politimester og kommunene.🍀 Les mer her: https://www.senterpartiet.no/distrikt

Postet:
2021-09-02 13:09:04

Delt innhold:
Stopp sentraliseringa av politiet!