Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Et sterkt SV i regjering vil sørge for store gjennomslag for klima og miljø. Endringene som nå foreslås i skattesystemet for oljeselskapene er et viktig skritt på veien. Det flytter hele debatten i klimaets retning. Med dette som utgangspunkt for regjeringsforhandlinger, vil et sterkt SV få til enda mer. Vi har ikke tenkt å la Norge stå på sidelinja i kampen for framtida. Vi vil bruke makta velgerne gir oss til å slåss i en rødgrønn regjering mot klimakrisa - for framtida

Postet:
2021-09-01 10:10:46

Delt innhold:
Et sterkt SV i regjering vil sørge for store gjennomslag for klima og miljø. Endringene som nå foreslås i skattesystemet for oljeselskapene er et viktig skritt på veien. Det flytter hele debatten i klimaets retning. Med dette som utgangspunkt for regjeringsforhandlinger, vil et sterkt SV få til enda mer. Vi har ikke tenkt å la Norge stå på sidelinja i kampen for framtida. Vi vil bruke makta velgerne gir oss til å slåss i en rødgrønn regjering mot klimakrisa - for framtida