Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Reindrifta er blant de som vil møte konsekvensene av klimakrisen raskest og sterkest her hjemme. Dette skriver Hilde M G Danielsen godt om i Midt-norsk debatt. Hilde er SVs 2. kandidat i Stortingsvalget.

Postet:
2021-09-01 13:54:30

Delt innhold:
Klimaendringene påvirker reindriftnæringen