Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Jeg har forhåndsstemt på Arbeiderpartiet. Og når jeg ber om tillit for å representere deg på Stortinget i fire nye år, er det med et løfte om at jeg skal jobbe hardt og være lydhør. Jeg er sosialdemokrat, og jeg stiller til valg fordi jeg tror at vi løser de store oppgavene best i fellesskap. Nå er det for mange som havner utenfor. Én av fem førsteklassinger står helt utenfor SFO. Antallet unge uføre har doblet seg siden 2013. Forskjellene mellom folk øker, det gjør oss dårligere rustet til å løse utfordringene som ligger foran oss. Jeg er enig med Gro. Alt henger sammen med alt. Klima og natur skal være rammen rundt all politikk. Vi trenger at folk har trygghet for arbeid, helse og velferd når vi skal ta fatt på den største oppgaven for dagens politikere, nemlig kampen mot klimaendringene. Takk for tilliten til alle dere som har stemt eller planlegger å stemme på oss. Godt valg 🌹

Postet:
2021-08-31 22:38:40

Delt innhold:
Jeg har forhåndsstemt på Arbeiderpartiet. Og når jeg ber om tillit for å representere deg på Stortinget i fire nye år, er det med et løfte om at jeg skal jobbe hardt og være lydhør. Jeg er sosialdemokrat, og jeg stiller til valg fordi jeg tror at vi løser de store oppgavene best i fellesskap. Nå er det for mange som havner utenfor. Én av fem førsteklassinger står helt utenfor SFO. Antallet unge uføre har doblet seg siden 2013. Forskjellene mellom folk øker, det gjør oss dårligere rustet til å løse utfordringene som ligger foran oss. Jeg er enig med Gro. Alt henger sammen med alt. Klima og natur skal være rammen rundt all politikk. Vi trenger at folk har trygghet for arbeid, helse og velferd når vi skal ta fatt på den største oppgaven for dagens politikere, nemlig kampen mot klimaendringene. Takk for tilliten til alle dere som har stemt eller planlegger å stemme på oss. Godt valg 🌹