Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
For Høyre er forutsigbarhet og langsiktighet en bærebjelke i vår næringspolitikk. Nå legger vi om skattesystemet for olje- og gassvirksomheten for å sikre at denne er bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil innebære at skattevilkårene blir strammere og virker mer nøytralt på investeringene. Olje- og gassvirksomheten er en viktig næring for norsk økonomi, og det kommer det til å være mange år fremover. Vi vil legge til rette for leting og utvinning også fremover. Denne omleggingen gir næringen forutsigbarhet.

Postet:
2021-08-31 19:27:33

Delt innhold:
Skattesystemet skal ikke lenger stimulere til nye investeringer i olje og gass. Det er jaggu på tide.
Skattesystemet skal ikke lenger stimulere til nye investeringer i olje og gass. Det er jaggu på tide.