Person / Aktør:
Bent Høie
Bent Høie
Parti: H

Innlegg:
Besøkte Gatemagasinet Virkelig i Tromsø på Verdens overdosedag. Overdosetallene i Norge er for høye og vi må gjøre mer for å hjelpe dem som har tatt en overdose og forebygge at det skjer igjen. En utfordring er at pasienter takker nei til videre oppfølging etter den mest akutte fasen etter en overdose. Derfor innfører vi et angrekort, som gir pasienter som er behandlet for overdose en åpen mulighet til å returnere til behandling i 48 timer. Angrekortet inngår i pakkeforløpet om rusbehandling. Jeg håper dette kan gi dem som har overlevd en overdose bedre hjelp! Les mer om det her: https://www.tv2.no/mening-og-analyse/14198795/

Postet:
2021-08-31 18:35:05

Delt innhold:
Besøkte Gatemagasinet Virkelig i Tromsø på Verdens overdosedag. Overdosetallene i Norge er for høye og vi må gjøre mer for å hjelpe dem som har tatt en overdose og forebygge at det skjer igjen. En utfordring er at pasienter takker nei til videre oppfølging etter den mest akutte fasen etter en overdose. Derfor innfører vi et angrekort, som gir pasienter som er behandlet for overdose en åpen mulighet til å returnere til behandling i 48 timer. Angrekortet inngår i pakkeforløpet om rusbehandling. Jeg håper dette kan gi dem som har overlevd en overdose bedre hjelp! Les mer om det her: https://www.tv2.no/mening-og-analyse/14198795/