Person / Aktør:
Åslaug Sem-Jacobsen
Åslaug Sem-Jacobsen
Parti: SP

Innlegg:
Kønnet e klart te tresking🌾🌾🌾 Og for de som leier jordene våre ser det ut til at det blir god avling i år👍 Altfor mye tørke eller styrtregn har uteblitt😅Landbruk er risikosport - ingen vet hvordan været blir i de forskjellige stadiene fra man sår til man høster. Derfor gleder jeg meg over at de bøndene som fortsatt tørr å ta på seg det viktige samfunnsoppdraget det er å produsere mat til oss andre, virker til å kunne høste mer enn de sådde dette året💚i alle fall i disse traktene….

Postet:
2021-08-29 17:49:42