Person / Aktør:
Ove Trellevik
Ove Trellevik
Parti: H

Innlegg:
– Nærings- og fiskeridepartementet må få ansvaret for villaksen https://t.co/8EruJO4ok1 via @ilaksno

Postet:
2021-08-29 16:13:00

Delt innhold:
- Nærings- og fiskeridepartementet må få ansvaret for villaksen
Det er på tide med et politisk og forvaltningsmessig regimeskifte for de ville lakse- og sjøørretbestandene sin skyld. Villaksen vil trolig bli rødlistet, meldte NRK, og viser til at elveeiere og elvefiskere krever lukkede anlegg. Hensynet til elveeierne og elvefiskerne er trolig altfor fremtredende i forvaltningen av villaksen.  Erfaringene med at anadrom laksefisk, laks, sjøørret […]