Person / Aktør:
Jorodd Asphjell
Jorodd Asphjell
Parti: AP

Innlegg:
#solidaritet #fellesskap #mindreforskjeller #nærhet

Emneknagger:

Postet:
2021-08-27 08:55:35